Bälteskudde

Det är livsavgörande att säkerhetsbältet i bilen sitter rätt och inte för nära barnets hals. Av denna anledningen krävs det att barn ska spännas fast i godkänd säkerhetsutrustning tills barnet är över 135 cm långt. När barnet växer ut ur bilbarnstolen, kan man istället använda en bälteskudde. En bälteskudde är en kudde som lyfter upp barnet så att bilens säkerhetsbälte kan spännas rätt och och passar barnet.

1 Product(s)

1 Product(s)